Vi rekommenderar regelbundna tandläkarbesök för att hålla koll på din tandstatus. Beroende på just dina behov kan intervallet variera mellan sex och arton månader.