Tandreglering


Tandreglering är en behandlingsmetod som används för att korrigera tänder som står felaktigt i förhållande till varandra, såsom underbett, överbett, korsbett, mellanrum och andra felställningar. Vårt mål är alltid att skapa ett gott bett och ett stort leende!